Tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Written by Admin. Posted in Tin mới, Tin tức, Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

         Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2014, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tại khách sạn Fortuna – Hà Nội với sự tham dự của 42 cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần phát hành.

Thư mời họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Cty CP Vận tải biển VINAFCO

Written by Admin. Posted in Thông tin cổ đông, Tin mới, Tin tức

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển VINAFCO

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 25 tháng 4 năm 2014 (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Khách sạn Fortuna – Số 6B Láng Hạ, Hà nội.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm!

Chốt danh sách cổ đông

Written by admin. Posted in Thông tin cổ đông, Tin mới, Tin tức, Đại hội cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h30 ngày 31/03/2014

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 25/04/2014

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm!

 

 

 

 

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon