Vinafco Shipping bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Written by Admin. Posted in Hoạt động kinh doanh, Tin mới, Tin quan tâm, Tin tức

 

Bo Nhiem P.TGDCông ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco vừa bổ nhiệm ông Hoàng Tuấn Hùng, hiện là Trưởng phòng Quản lý tàu, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/4/2014.

Với việc bổ nhiệm này, Ban Lãnh đạo Vinafco Shipping hiện có 1 Tổng giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon