Cục phó Cục Hàng Hải kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng tại khu vực cảng biển Hải Phòng

Chiều ngày 19/10, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã có chuyến công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện tại các cảng Hải Phòng và cảng Vật Cách thuộc khu vực cảng biển Hải Phòng. Tham gia cùng đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Tại cảng Hải Phòng và cảng Vật Cách, Phó Cục trưởng đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát tải trọng đối với xe ra, vào cảng của doanh nghiệp tại khu vực cân tải trọng xe cũng như tại cổng cảng. Nhìn chung, các cảng đã triển khai đúng quy trình kiểm soát tải trọng đối với xe ra vào cảng, cũng như cam kết của doanh nghiệp tại Bảng cam kết không xếp hàng quá tải trọng đã được gửi cho Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan quản lý. 

Cũng tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có hiện tượng doanh nghiệp cảng tư nhân thực hiện dịch vụ cân tải trọng xe vì mục đích kinh doanh của các chủ hàng mà bỏ qua việc kiểm soát tải trọng theo quy định. Để tăng cường kiểm soát tải trọng tại cảng biển, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đề nghị Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tích cực triển khai Tổ kiểm tra, giám sát về tải trọng tại các cảng theo nội dung Công văn số 4275/CHHVN-VT&DVHH ngày 13/10/2014 của Cục HHVN để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Bảng cam kết không xếp hàng quá tải trọng.

Cang vu Hai Phong

CẢNG VỤ HH HẢI PHÒNG

Nguồn: http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=2637

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon