Nguồn nhân lực

Laodong_trinhdo

THỐNG KÊ TỶ LỆ LAO ĐỘNG

Số lượng lao động: 200 cán bộ, nhân viên

Chất lượng lao động: có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, nhiệt tình say mê công việc.

CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

SodoTochuc

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon