Dịch vụ vận tải

Dịch vụ vận tải container đường bộ

Bên cạnh dịch vụ vận tải đưởng thủy nội địa nguyên container bằng tàu biển, thì dịch vụ vận chuyển container bằng đường bộ cũng là thế mạnh nữa của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco.

van chuyen container

Dịch vụ vận tải container đường bộ

Dịch vụ vận tải này do một bộ phận chuyên tiếp nhận, xử lý và điều hành của công ty thực hiện, đó là trung tâm Logistics. Tại đây hàng hóa được vận chuyển theo một chu trình khép kín được điều hành tập trung bởi bộ phận này.

Hàng hóa được kết hợp vận chuyển bằng đường bộ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, thực hiện một phần hay toàn bộ các công đoạn từ giao nhận hàng hóa, vận chuyển, xếp dỡ, lưu kho, bảo quản, đóng gói, khai báo thủ tục hải quan đến điều phối phương tiện, rút ngắn thời gian vận chuyển.

Ngoài việc hàng hóa được vận chuyển bằng container theo đường bộ, tùy theo nhu cầu, vị trí, khoảng cách cần vận chuyển, hàng hóa của khách hàng được kết hợp chuyển bằng các tuyến đường thủy nội địa trên những con tàu container trọng tải lớn, phương tiện xếp dỡ hiện đại

van chuyen container duong bo

 Xe đầu kéo vận chuyển container

Số lượng xe đầu kéo vận chuyển container hiện công ty cổ phần vận tải biển Vinafco đang khai thác gồm 90 xe, trong đó Phía Bắc có 40 xe đầu kéo container, phía Nam có 50 xe.

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon