Tài liệu gửi cổ đông (Đại hội cổ đông 2017)

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco trân trọng gửi tới cổ đông của công ty toàn bộ tài liệu liên quan đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Cổ đông vui lòng tải về tại ĐƯỜNG DẪN NÀY

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon