Thư mời họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Cty CP Vận tải biển VINAFCO

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển VINAFCO

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 25 tháng 4 năm 2014 (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Khách sạn Fortuna – Số 6B Láng Hạ, Hà nội.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm!

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon