Vinafco Shipping bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

 

Bo Nhiem P.TGDCông ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco vừa bổ nhiệm ông Hoàng Tuấn Hùng, hiện là Trưởng phòng Quản lý tàu, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/4/2014.

Với việc bổ nhiệm này, Ban Lãnh đạo Vinafco Shipping hiện có 1 Tổng giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Việc bổ nhiệm thêm một Phó TGĐ là sự cần thiết cho Vinafco Shipping khi Công ty vừa mới đầu tư bổ sung thêm 01 tàu mới đồng thời với việc đưa 01 tàu vào khai thác tuyến Đà Nẵng – Hồ Chí Minh, yêu cầu về công tác hoạt động quản lý điều hành tàu ngày càng cao hơn.

Cũng trong ngày, Vinafco shipping đã bổ nhiệm chức danh một số cán bộ quản lý cấp trung, những người có chuyên môn, đã khẳng định được năng lực cá nhân trong quá trình làm việc tại Công ty. Cùng với việc kiện toàn tổ chức và nhân sự, Vinafco Shipping đang hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững.

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon